Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – Secţiunea România (FICE România) realizează și în acest an Campania „19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor„.

Campania se va desfășura în unități de învățământ preșcolar, preuniversitar, centre de plasament, cluburi/palate ale copiilor, în perioada 1-20 noiembrie 2019.

19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor” reprezintă o modalitate de a organiza, în special în școli, acțiuni pentru schimbarea comportamentului social, pentru educarea și mobilizarea copiilor și tinerilor, prin implicarea acestora, împreună cu instituții, organizații și alți parteneri ai societății civile, în prevenirea abuzului, neglijării, bullying-ului, abandonului și absenteismului școlar, a consumului de droguri și alte substanțe nocive, a traficului de persoane etc.

Asociația Comunelor din România susține demersul FICE România de a fi uniți în acțiuni pentru a contribui la crearea unei culturi mai preventive, la stoparea violenței împotriva copiilor și a tinerilor, la sprijinirea implementării recomandărilor ONU și, nu în ultimul rând, la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030.