Femeile reprezintă doar 1/3 din factorii de decizie politici din Europa și aproximativ 15% dintre  primari, cu toate că jumătate din populația globului este alcătuită din femei.

 Un nou studiu realizat de Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR) arată că, în  ciuda unor victorii ale sexului feminin, politica rămâne un domeniu al bărbaților.

 Într-o manieră unică, studiul „Femeile în politică: tendințe locale și europene” oferă o analiză  aprofundată a reprezentării femeilor în 41 de țări europene, acoperind toate nivelurile de guvernare, de la consiliile locale   până la Parlamentul European.

 Studiul se referă la ultimii 10 ani și descrie datele pe țări, dintre acestea făcând parte și România. Totodată, arată unde și cum femeile au obținut o reprezentare mai mare, oferind recomandări cu privire la felul în   care se pot face progrese în continuare.

Femeile câștigă teren, dar rămân subreprezentate la toate nivelurile administrației publice

Deși femeile rămân subreprezentate, s-au obținut victorii privind reprezentarea femeilor în consiliile locale. Proporția reprezentanților locali femei a crescut de la 23,4% în 2008 la 29% în 2019. Situația variază semnificativ de la o țară la alta.

Proporția consilierilor locali femei variază între 10,7% în Turcia și 47,2% în Islanda. Mai mult, doar 8 din 41 de capitale europene sunt conduse de femei primar. În țările unde există adunări regionale ale autorităților publice locale există o variație similară, de la 13,9% reprezentanți regionali ai femeilor în Slovacia la 49% în Franța, cea din urmă fiind una dintre țările cu un procentaj semnificativ încă din anul 2000.

Pipi-Liis SIEMANN, guvernatorul Türi (Estonia) și membru al Comitetului Permanent pentru Egalitate al CCRE/CEMR a declarat: „De câți ani mai avem nevoie pentru a ajunge la un echilibru de 50% bărbați și 50% femei în politica europeană? Acest studiu arată că, deși înaintăm, progresul general rămâne lent. Europenii merită mai bine și lumea așteaptă mai mult.”

Proporția medie a femeilor din parlamentele naționale a crescut de la 21,9% în 2009 la 28,5% în 2019. Ponderea din Parlamentul European a crescut constant de-a lungul anilor de la 15% în 1979 la 40% în 2019. Cu toate acestea, femeile nu sunt reprezentate în mod egal în cadrul grupurilor politice, în unele dintre acestea procentajul fiind sub 35%.

Cotele obligatorii sunt cruciale, dar nu sunt un panaceu universal

Analiza generală a participării femeilor în politică atestă eficiența cotelor obligatorii și a altor măsuri proactive.

Între anii 2008 și 2019, în cele paisprezece țări care au instituit cote obligatorii, s-a observat că proporția reprezentanților locali de sex feminin a crescut de la 22,8% la 31,5%, o creștere de 8,7 puncte procentuale. Țările care au instituit cote obligatorii privind reprezentanții locali feminini sunt: Albania (30%), Belgia (50%), Bosnia și Herțegovina (33%), Franța (50%), Grecia (40%), Moldova (40%), Muntenegru (30%) ), Macedonia de Nord (40%), Polonia (35%), Portugalia (40%), Serbia (33%), Slovenia (40%), Spania (40%) și Ucraina (30%).

În schimb, celelalte țări examinate fără astfel de cote au înregistrat o creștere de doar 4 puncte în aceeași perioadă de timp. De asemenea, cotele impuse și-au dovedit eficacitatea în promovarea egalității de gen în organizațiile europene.

 CCRE/CEMR a adoptat cote obligatorii în anul 2013 și pot spune cu mândrie că acum au o reprezentare egală în cadrul principalelor organe de conducere.

„Cotele nu sunt suficiente. Femeile se confruntă cu provocări structurale și prejudecăți adânc înrădăcinate. Trebuie luate măsuri mai solide de către partidele politice, guverne și societatea civilă”, a declarat Emil BROBERG, președintele Comitetului permanent pentru egalitate al CCRE/CEMR și consilier al regiunii Östergötland (Suedia).

Acesta este motivul pentru care toate părțile interesate ar trebui să sensibilizeze opinia publică cu privire la starea reală a inegalităților de gen.

De asemenea, ar trebui să se acorde finanțare și sprijin politic pentru programe de formare și îndrumare pentru liderii aspiranți.

Este necesar ca partidele politice să se angajeze în obținerea egalității de gen în ceea ce privește listele electorale proprii, candidații și funcționarii aleși.

Sunt necesare date subnaționale pentru a urmări egalitatea de gen

În ziua de azi, este dificil să accesezi date referitoare la reprezentarea politică a femeilor la nivel subnațional în toată Europa. „Nu putem rămâne în întuneric în ceea ce privește egalitatea de gen. Cum putem realiza reprezentarea egală a femeilor în politică, dacă nu există date care să urmărească progresul? Colectarea și analiza datelor dezagregate pe sexe trebuie să facă parte din strategia viitoare a UE, a lui von der LEYEN, privind egalitatea de gen ”, a declarat Mariana GÂJU, vicepreședintele CCRE/CEMR și primarul comunei Cumpăna, județul Constanța.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der LEYEN, și-a exprimat foarte clar angajamentul față de egalitatea de gen, începând cu propria echipă a Comisiei. De asemenea, UE s-a angajat să pună în aplicare Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă, egalitatea de gen fiind unul dintre obiectivele majore.

Reprezentanții CCRE/CEMR consideră începerea unui nou mandat UE ca fiind cel mai bun moment pentru a evidenția această problemă la nivel european. Egalitatea de gen trebuie să fie esențială în definirea priorităților pentru următorii șapte ani și în realizarea viitorului cadru financiar multianual.

Studiul poate fi consultat accesând link-ul: https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Study_Women_in_politics_EN.pdf

Sursa articolului: www.ccre.org