În perioada 19-21 noiembrie 2019 are loc întâlnirea grupului de lucru al Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din sud-estul Europei (NALAS) privind Gestionarea Deșeurilor Solide și a Apei/ Solid Waste and Water Management (SW&WM) în contextul național al regiunii de Sud-Est a Europei, organizată în Belgrad, Republica Serbia.

Asociația Comunelor din România (ACoR) a fost reprezentată la eveniment de dl Adrian-Constantin MIROIU-LAMBA, directorul adjunct al ACoR și membru al grupului de lucru SW&WM.

În agenda evenimentului sunt prevăzute două ședințe de lucru principale:

Dl Adrian-Constantin MIROIU-LAMBA a declarat, marți 19 noiembrie, în cadrul Reuniunii periodice a grupului de lucru NALAS că gestionarea deșeurilor rămâne o provocare majoră pentru România, în pofida progreselor formale înregistrate ca urmare a adoptării planului național de gestionare a deșeurilor în decembrie 2017.

 „Reciclarea   și   utilizarea   eficientă   a  resurselor se află încă la niveluri scăzute. România este considerată a fi expusă riscului de a nu își  îndeplini obiectivul de reciclare a deșeurilor municipale  în  proporție  de  50 %  stabilit  pentru 2020. Practic se doreste colectarea deseurilor de ambalaje si din randul populatiei astfel incat sa reusim sa ne supunem normelor europene care prevad ca, pana la 31 decembrie 2020, Romania sa atinga un grad de reciclare din deseurile municipale de cel putin 50%. Legislatia actuala a dat ragaz autoritatilor locale sa se conformeze pana la data de 30 iunie 2019”, a declarat directorul adjunct al ACoR, Dl Adrian-Constantin MIROIU-LAMBA.