Azi, 25 noiembrie 2019, la Palatul Victoria a avut loc întâlnirea prim-ministrului României, Ludovic ORBAN, cu  o parte a Consiliului director al Asociației Comunelor din România (ACoR).

La întâlnire au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierul Raluca TURCAN, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion ȘTEFAN și șeful cancelariei primului-ministru, Ionel DANCĂ.

ACoR a solicitat această întâlnire de lucru în vederea punerii de acord asupra măsurilor ce trebuie luate pentru închiderea în mod corespunzător a anului bugetar 2019 și pentru activitățile anului 2020.

Din lista cu prioritățile comunelor din România, ce a fost înaintată membrilor guvernului prezenți la întâlnire, amintim:

-Actualizarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Comunelor din România nr. 73072/548 din 12 septembrie 2013;

-Continuarea Programului național de dezvoltare locală, cu etapa a III-a, 2019-2027;

-Utilizarea numai a mijloacelor de comunicare electronică între instituțiile publice, indiferent că sunt centrale sau locale, pe de o parte, precum și între acestea și cetățeni, pe de altă parte;

-Modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât șansele la educație ale copiilor din mediul rural să fie egale cu cele ale copiilor din mediul urban;

-Alocarea de resurse financiare pentru asigurarea plății tuturor asistenților medicali comunitari.

În perspectiva definitivării proiectului rectificării bugetului pentru anul 2019, prim-ministrul a precizat că sunt avute în vedere trei criterii obiective de alocare a resurselor financiare suplimentare pentru comunitățile locale:

– Asigurarea cofinanțării necesare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene;

– Alocarea resurselor pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilități și a celor de care beneficiază însoțitorii acestor persoane;

– Acoperirea cheltuielilor necesare pentru funcționarea serviciilor curente oferite cetățenilor de către administrația locală.

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion ȘTEFAN, s-a arătat interesat de crearea unor grupuri de lucru care să cuprindă membrii din Comisiile de specialitate ale ACoR și personal din cadrul direcțiilor ministerului pe care îl conduce, pentru a discuta și a soluționa, punctual, problemele cu care se confruntă comunele din România.

Puteți descărca mai jos documentul cu prioritățile comunelor, înaintat de ACoR membrilor Guvernului.