În temeiul prevederilor art. 16 din Statutul Filialei Județene Braşov a Asociației Comunelor din România, anexă la Hotărârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 3 din 3 august 2009;
Având în vedere necesitatea prezentării și aprobării raportului de activitate pe anul 2019, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019, prezentarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții, precum și unele măsuri privind organizarea și funcționarea Compartimentului de audit public intern prin cooperare, PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE BRAŞOV A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA emite prezenta dispoziție:

Art. 1. – Se convoacă reprezentanţii Filialei Județene Brașov a Asociației Comunelor din România în ședință ordinară pentru ziua de miercuri, 22 ianuarie 2020, orele 12,00 la Sala de festivități a Restaurantului Floare de Colț (comuna Hălchiu, strada Bodului, colț cu strada Laterală, județul Brașov), precum și reprezentanții entităţilor publice semnatare ale Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern nr. 262 din 19 mai 2016, precum și a actelor adiționale ulterioare, precum și a Acordului de cooperare privind soluția e-SCIM.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al Adunării Generale a Filialei Județene Brașov a Asociației Comunelor din România, este următoarea:

I. Proiect de hotărâre privind Raportul de activitate pe anul 2019.
II. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019.
III. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul filialei pe anul 2020.

IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții pe anul
2020
V. Diverse.

Art. 3. – Proiectul ordinii de zi al Adunării Generale a reprezentanților entităţilor publice semnatare ale Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern nr. 262 din 19 mai 2016, precum și a actelor adiționale ulterioare, este următoarea:
I. Proiect de Decizie privind Raportul de activitate pe anul 2019.
II. Proiect de Decizie privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
al Compartimentului de Audit Public Intern.
III. Proiect de Decizie privind actualizarea și modificarea unor articole din acordul de cooperare pentru activitatea de audit public intern.
IV. Diverse.

Art. 4. – Proiectul ordinii de zi al Adunării Generale a reprezentanților entităţilor publice semnatare ale Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e scim.ro , nr. 2541 din 02 octombrie 2018, este următoarea:
I. Proiect de Decizie privind încheierea Actului Adițional nr 2 din 22
ianuarie 2020, prin cooptarea comunei Augustin și comunei Hăghig din
județul Covasna.

Art. 5. – Prezenta dispoziție, prin grija președintelui executiv se comunică
reprezentanţilor entităţilor publice.